• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Trefná’

Ekonomicko-manažerská olympiáda

Ekonomicko-manažerská olympiáda je organizována Fakultou managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ti středoškoláci, kteří mají zájem o studium ekonomiky, managementu a souvisejících disciplín, se v případě úspěšného absolvování olympiády mohou stát vysokoškoláky již ve 3. ročníku svého studia na SŠ. Vítězové olympiády mají možnost být přijati na Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro akademický rok 2015/2016 bez přijímacích zkoušek, nástup však není povinností.

Test olympiády, který je rozdělen na 5 oblastí: matematika a logika, všeobecný ekonomický přehled, management a marketing, ekonomie a anglický jazyk, bude vypracován v elektronické formě.

Zúčastnit se mohou pouze studenti 3. ročníku.

Více na: http://olympiada.fame.utb.cz/

Pokud máte o olympiádu zájem, kontaktujte nejpozději do 4.2.2014 prof. Trefnou

Finanční svoboda

Přednášející: Mgr. Světlana Trefná

Datum: 18. 2. 2015

Čas: 14:00

 

Anotace:

Přijďte si zahrát hru Finanční svoboda a dozvíte se další informace o půjčkách, hypotékách, spoření, finančních rizicích.

Co víš o EU?

Přednášející: Mgr. Světlana Trefná

Datum: 11. 2. 2015

Čas: 14:00

Anotace:

Přijďte si zasoutěžit „Co víš o EU?“. Před vlastní internetovou soutěží bude přednáška shrnující základní informace o Evropské unii.

Tvůrčí psaní

Semináře tvůrčího psaní Krocení literární múzy jsou doprovodným programem literární soutěže pro mládež Skrytá paměť Moravy, jejíž IX. ročník vyhlásil Jihomoravský kraj. Ve spolupráci se školami, muzei a knihovnami pořádá tato setkání pobočka příspěvkové organizace Muzeum Brněnska – Památník písemnictví na Moravě.

Cílem seminářů je představení nového tématu soutěže (které zní „Všude dobře…“) potenciálním soutěžícím, vyzkoušení technik tvůrčího psaní v několika krátkých cvičeních a motivace účastníků k psaní vlastních prozaických textů.

Dílny se budou konat ve více než desítce moravských měst během února a března 2015 ve dvou blocích. Jejich rozdělení odpovídá věkovým kategoriím literární soutěže. Do I. kategorie spadají žáci od 12 do 15 let včetně, kterým je určen seminář v rozsahu 60 minut. Kategorie II. je zaměřena na věkovou skupinu účastníků od 16 do 19 let, jejich seminář trvá 90 minut.

V letošním roce tento seminář proběhne i na Gymnáziu Boskovice. Povede jej zkušená lektorka Kristýna Cimalová, pracovnice Památníku písemnictví na Moravě. Pedagogickým garantem je Mgr. Michaela Jančíková, která má zkušenosti jak s tímto seminářem, tak s vedením seminářů tvůrčího psaní na gymnáziu.

Seminář je zdarma a bude se konat v úterý 10. února 2015 – II. kategorie 8:00‒9:30; I. kategorie 14:00-15:00. Kapacita semináře je 15 – 20 osob

Účastníky Krocení literární múzy se mohou stát studenti gymnázia i žáci okolních škol. Potřebují pouze papír, tužku a chuť psát…

Zájemci se mohou přihlásit do 6.2.2015 na adrese: svetlana.trefna@gymbos.cz

Po stopách Konstantina a Metod?je

Přednášející Mgr. Světlana Trefná

Datum: 18. 6. 2013

?as: 14:00

 Anotace:

 • P?ij?te se seznámit s projektem, který probíhal na naší škole. Získáte informace o výsledcích badatelského projektu – Po stopách Konstantina a Metod?je na Velké Morav?.
 • P?ednáška je vhodná pro žáky prvního ročníku, kteďí se projektu neú?astnili.

eTwinning

Přednášející Mgr. Světlana Trefná

Datum: 19. 6. 2013

?as: 14:00

 Anotace:

 • Seznámení s eTwinningem, historie, možnosti, Comenius.
 • P?ednáška je vhodná pro žáky prvního ročníku, kteďí se cht?jí do eTwinningu zapojit.

Dějiny judaismu

Přednášející Mgr. Světlana Trefná

Datum: 10. 5. 2012

?as: 15:00

 Anotace:

 • Vymezení pojmu,
 • Hebrejci,
 • Egypt, zajetí,
 • Mojžíš.

Středoškolská odborná ?innost II.

Přednášející Mgr. Světlana Trefná

Datum: 30. 4. 2012

?as: 14:30

Anotace:

 • Literatura a prameny,
 • cíl a hypotézy,
 • vzorek výzkumu,
 • konzultace,

 

P?edevším pro druhé ročníky, které budou SO? vytvá?et.

Marketing

Přednášející Mgr. Světlana Trefná

Datum: 13. 4. 2012

?as: 14:00

 Anotace:

 • Vymezení pojmu,
 • propagace a propaganda,
 • marketingový mix,
 • reklama,
 • etika raklamy.

Spole?enskov?dní otázky – Islám II.

P?ednáší: Mgr. Světlana Trefná

Datum: 27.  3.  2012

?as: 14:00

Anotace:

P?t sloup? víry –

 • Vyznání
 • Modlitba
 • Almužna
 • P?st
 • Pou? do Mekky

Přečtěte si více »