• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Svanovská’

Cyklus přednášek TSP

Kdy: 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 2. 4. 2014

Kde: IVC, nebo 306, dle zájmu

V kolik: 14:00

Kdo: Alena Svanovská

Témata:

  • Obecné zásady ?ešení TSP
  • Numerické myšlení
  • Symbolické myšlení
  • Analytické myšlení
  • Prostorová p?edstavivost
  • Kritické myšlení

 

Prostorová p?edstavivost

Přednášející Mgr. Alena Svanovská

Datum: 26. 3. 2013

?as: 14:00

Anotace:

Prostorová p?edstavivost. Definice a rozbor pojmu prostorová p?edstavivost. Tvorba prostorových p?edstav a operace s nimi. Definice a rozbor pojm? vizuální pam??, vnímání prostoru a logické myšlení. ?len?ní sub testu prostorová p?edstavivost na jednotlivé položky. ?ešení úkol? spojených s prostorovou p?edstavivostí. Diskuze

Analytické myšlení

Přednášející Mgr. Alena Svanovská

Datum: 13. 3. 2013

?as: 14:00

Anotace:

Analytické myšlení. Definice a rozbor pojmu analytické myšlení. Výroková logika. Definice a rozbor pojm? konjunkce, disjunkce, ekvivalence, implikace, negace, kvantifikátory. ?len?ní  sub testu analytické myšlení na jednotlivé položky. ?ešení úkol? spojených s analytickým myšlením. Diskuz

Symbolické myšlení

Přednášející Mgr. Alena Svanovská

Datum: 26. 2. 2013

?as: 14:00

Anotace:

Symbolické myšlení. Definice a rozbor pojmu symbolické myšlení. Vnímání, pam??, pozornost. ?len?ní sub testu symbolické myšlení na jednotlivé položky. ?ešení úkol? spojených se symbolickým myšlením. Diskuze.

Numerické myšlení

Přednášející Mgr. Alena Svanovská

Datum: 19. 2. 2013

?as: 14:00

Anotace:

Numerické myšlení. Definice a rozbor pojmu numerické myšlení. ?len?ní sub testu numerické myšlení na jednotlivé položky. ?ešení úkol? spojených s numerickým myšlením. Diskuze.

Pozvánka na besedu o vypln?ní p?ihlášek na VŠ

Kdy: 18. 1. 2012

V kolik: 14:40 (15-20 min)

Témata:

  • vypln?ní p?ihlášky
  • údaje o škole (kódy, KKOV…)
  • postup v p?ípad? pot?eby potvrzení pr?m?r? ze strany gymnázia!!!

 Srde?n? zve Alena Svanovská