• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Přihlášky’

Dějiny kultury – Čína – 7. 6. 2011

teritoriální vymezení, historické souvislosti, filozofie, výtvarné um?ní,
literatura,
p?ednášku doplní DVD projekce a cestopisný film.
?as: 15:00
Přečtěte si více »

Dějiny kultury – Indie

Termín:

Datum: 9. 5. 2011
?as: 15:00

Anotace:

Indie (teritoriální vymezení, historické souvislosti, filozofie,výtvarné um?ní, literatura), p?ednáška doplní DVD projekce a cestopisný film.

Přečtěte si více »

Dějiny kultury – 18. 4. 2011

Anotace

  1. Po?átky kultury v prav?ku (prav?ké um?ní v Evrop? a na území ?R)
  2. Kultura starov?kého Egypta ( historický vývoj Egypta až do dnešní doby, v?da,
    výtvarné um?ní a literatura ve starov?kém Egypt?)
  3. DVD projekce s výkladem (kulturní památky prav?ku a starov?kého Egypta), filmová
    projekce Zem? sv?ta (Egypt)

Přečtěte si více »

Sociáln?-patologické jevy ve třídě – 7. 4. 2011

Využití sociálních sítí v prevenci sociáln? patologických jev? ve třídě

Anotace: Rozlišení základních pojm? souvisejících s tématem. P?iblížení nej?ast?jších forem sociáln? patologických jev? ve škole a t?ídním kolektivu. Uvedení do problematiky preventivních program? na p?d? školy. Využití sociálních sítí v prevenci sociáln? patologických jev? v kolektivu a vliv t?chto sítí na klima školní t?ídy.
Přečtěte si více »

P?ihláška: Spole?enskov?dní otázky – 6. 4. 2011

Na p?ednášku je nutná registrace. V p?ípad? malého zájmu m?že být p?ednáška p?eložena. O konání vás budeme informovat emailem.
Přečtěte si více »

P?ihláška: Dějiny kultury – 29. 3. 2011

Přečtěte si více »

P?ihláška: Spole?enskov?dní otázky – 25. 3. 2011

Na p?ednášku je nutná registrace. V p?ípad? malého zájmu m?že být p?ednáška p?eložena. O konání vás budeme informovat emailem.
Přečtěte si více »