• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Kudláčková’

Špan?lština a techniky muzikoterapie

Přednášející Mgr. Iveta Stloukalová, Mgr. Eliška Kudláčková

Datum: 3. 5. 2012

?as: 14:00

Základní téma: Propojení výuky jazyk? s prvky muzikoterapie.

P?ednáška bude zážitková, poslucha?i si vyzkouší techniky, které lze uplatnit p?i výuce jazyk?,  ale  i v hudební výchov? a v kterémkoli jiném p?edm?tu.

Na programu je hraní v?t, doprovod dialog? na hudební nástroje, hraní živl?, barev, indiánská hra, improvizace. Zm?na programu je vyhrazena. Budeme se ?ídit momentální situací.  Zú?astnit se mohou i nešpan?lsky hovo?ící zájemci, mluvit se bude i ?esky.
Přečtěte si více »

Mexiko

Přednášející Mgr. Iveta Stloukalová

Datum: 25. 4. 2012

?as: 14:30

Anotace:

Základní údaje o zemi, problematika sou?asného Mexika, životní styl, lidé, fiesty, Ciudad de México. V pr?b?hu p?ednášky se pokusíme navázat  on-line rozhovor s p?ekladatelkou žijící v Mexiku, která zodpoví dotazy týkající se každodenního života Mexi?an? a pod?lí se s námi o dojmy ze  života  Evropana v této zemi.

Náhradní program: indiánské hry s využitím roztodivných hudebních nástroj?

Přečtěte si více »

La corrida

Přednášející Mgr. Eliška Kudláčková

Datum: 16. 2. 2012

?as: 14:00

Anotace:

  • Vývoj koridy od po?átk? do dnešní podoby,
  • pr?b?h bý?ího zápasu,
  • toreado?i,
  • Špan?lé a býk,
  • špan?lské arény,
  • korida mimo Špan?lsko

Přečtěte si více »

Los países hispanohablantes

P?ednáší: Mgr. Eliška Kudláčková
Kdy: 10.1.2012 v 14:00

Anotace:
?Cuánta gente habla espa?ol?
Los hispanohablantes
? Dónde se habla espo?ol?
Origen del espa?ol
El espa?ol de Espa?a y el de América Latina
Přečtěte si více »

Madrid

Mgr. Eliška Kudláčková, Mgr. Iveta Stloukalová
14.12.2012 15.00 hod

Madrid – la capital
Monumentos
Triángulo del arte
Posibilidades de ocio
Vida nocturna
Tiempo
Transporte
Comunidad de Madrid
Přečtěte si více »