• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Kopecký’

Bojové chemické látky, únik nebezpe?ných látek

Přednášející Ing. Pavel Kopecký, PhD.

Datum: 31. 5. 2012

?as: 14:00

Anotace:

•      Prehistorie chemických zbraní

•      Chemické války

•      Klasifikace bojových látek

•      Fosgen, Yperit, Sarin, Tabun, Soman, VX, …

•      Napalm

•      Havárie s únikem nebezpe?ných látek

•      Kemler?v kód

•      Co d?lat když?

Přečtěte si více »

Kosmologie – vznik a vývoj vesmíru

Přednášející Ing. Pavel Kopecký, PhD.

Datum: 18. 4. 2012

?as: 14:40

Anotace:

 • Galaxie, kupy galaxií, nadkupy galaxií, nám ²známý²vesmír
 • „V??né“ otázky globálního, ba eschatologického p?vodu
 • Varianty antropického principu
 • Teorie velkého t?esku
 • Infla?ní expanze
 • Multiverzum
 • Budoucnost vesmíru

Přečtěte si více »

Chemie vesmíru – životní cyklus hv?zd, Mlé?ná dráha

Přednášející Ing. Pavel Kopecký, PhD.

?as: 22. 3. 2012 v 14:00

Anotace:

 • Klasifikace hv?zd
 • Zdroj energie hv?zd
 • Vznik a zánik hv?zd
 • Galaxie
 • Hv?zdokupy
 • Mlhoviny

Chemie vesmíru – chemie planet II

Přednášející Ing. Pavel Kopecký, PhD.

Datum: 6. 3. 2012

?as: 14:00

Anotace:

 • Jupiter
 • Saturn
 • Uran
 • Neptun
 • Slunce – stavba, životní cyklus hv?zd

Přečtěte si více »

Chemie vesmíru – chemie planet I

P?ednáší: Ing. Pavel Kopecký, PhD.

?as: 14:40

Datum: 22. 2. 2012

Anotace:

 • Vznik slune?ní soustavy
 • Objekty slune?ní soustavy
 • M?síc
 • Merkur
 • Venuše
 • Mars

Přečtěte si více »

Poznání sv?ta aneb technické možnosti astronomie

Přednášející Ing. Pavel Kopecký, PhD.

Datum: 19. 1. 2012

?as: 14:00

Anotace:

•      historie poznání

•      astronomické p?ístroje

•      poslové lidského poznání

•      bádání „v podzemí“

•      odraz poznání v lidském život? – ?as a kalendá?

Přečtěte si více »

Recyklace komunálního odpadu

P?ednáší: Ing. Pavel Kopecký, PhD.
?as: 2. 11. 2011, 15:00
Anotace: definice odpadu, legislativa, pr?myslový a komunální odpad, třídění odpadu, sm?sný odpad, skladování a spalování sm?sného odpadu, recyklace a technologie recyklace papíru, skla, kov? a plas?.
Přečtěte si více »