• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Posts Tagged ‘Bařinková’

Recyklace v populární hudb?: citace, samply a cover verze

Přednášející PhDr. Lenka Bařinková

Host: Mgr. Jan Ba?inka

Datum: 28. 2. 2012

?as: 14:00

Anotace:

  • využití existujících hudebních motiv? v d?ív?jších dobách,
  • bluesové a jazzové standardy,
  • fenomén cover verze, r?zné motivace jejich vzniku,
  • citace v populární hudb? a jejich ú?el,
  • samplování neboli využití existujících nahrávek v nahrávkách nových.

Přečtěte si více »

Sv?t populární hudby

Přednášející PhDr. Lenka Bařinková

Host: Mgr. Jan Ba?inka

Datum: 24. 1. 2012

?as: 14:00

Anotace:

  • vymezení pojmu v rámci nonartificiální hudby i celého hudebního spektra
  • sty?né plochy s ostatními druhy hudby
  • kategorie formy a obsahu v populární hudb?
  • specifická úloha populární hudby v??i jiným hudebním žánr?m
  • p?edstavení základních proud? v populární hudb?

Přečtěte si více »

Sborové zpívání v ?echách a na Morav?

P?ednáší: PhDr. Lenka Bařinková
Termín: 7. 12. 2011, 15:00

Anotace:
Sborová tvorba v díle Leoše Janá?ka, Bohuslava Martin?, Jana Nováka a Petra Ebena.
Záv?r cyklu – nácvik sborové skladby.
Přečtěte si více »

Sondy do sv?ta hudby II.

P?ednáší: PhDr. Lenka Bařinková
?as: 9. 11. 2011 v 15:00

Pavel K?ížkovský – Bed?ich Smetana – Antonín Dvo?ák – Josef Bohuslav Foerster
Přečtěte si více »

Sondy do sv?ta hudby

1. ?ást – Sborové zpívání v ?echách a na Morav?

Přednášející PhDr. Lenka Bařinková

?as: 3. 10. 2011 v 16:00

Anotace: ko?eny sborového zp?vu u nás – gregoriánský a byzantský chorál – sborový zp?v v dob? husitské – literátská bratrstva – role sborového zp?vu v národním obrození – sborová tvorba našich p?edních autor?
Přečtěte si více »