• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

Školní rok 2013 – 2014

Akce v pr?b?hu školního roku 2012 – 2013

Fotografie z akcí MOODLE, nové Ubuntu, Office365 v naší škole, Školní email v Office365 pro tercii, On-line formulá?e, jak vytvá?et pr?zkum.