• Události se připravují!
Omlouváme se, ale v sou?asné dob? nejsou k dispozici žádné ankety.

O projektu

Bez n‡zvu-1

Název projektu: Informační a vzdělávací centrum Gymnázia Boskovice

Termín realizace projektu: 03/2011 – 06/2012

P?edpokládané celkové náklady projektu: 1 292 297 K?

Realizátor projektu: Gymnázium Boskovice, Palackého nám?stí 1

 

Cíle projektu:

– podpora vzniku informačního centra včetně marketingové podpory

– podpora dalšího vzdělávání žáků a učitel? v době mimo vyučování

– zatraktivnění a zkvalitn?ní mimoškolního vzdělání pomocí ICT

– podpora čtenářské gramotnosti

– podpora poradenských aktivit při volbě vzdělávání a volbě zaměstnání – zajištění

orientace žáků na trhu práce a při výběru dalšího vzdělávání souvisejícího s volbou

budoucího povolání

 

Výstupy projektu:

 

– vznik nového vzdělávacího a informačního centra včetně tvorby metodiky pro práci

tohoto centra

– rozšíření a zkvalitnění práce školní knihovny /prodloužení výp?j?ní doby o 7 hodin týdně,

nákup nové odborné literatury a zábavné beletrie/

– realizace poradenských aktivit kariérového růstu pro studenty gymnázia /2x 3 přednášky,

1x webová poradna kariérového růstu – fungující denně, 2x týdně osobní konzultace,

tvorba databáze VŠ a VŠO/

– 1 nov? vytvořená metodika práce poradenských aktivit kariérového r?stu

– realizace odborných a rozši?ujících cykl? přednášek /celkem 24 různých okruhů

přednášek/

– tvorba informačních a prezenta?ních materiál? informačního centra doplněné webové

stránky školy zam??ené na tématiku kariérního r?stu /webová poradna/ a aktivity

informačního centra v oblasti dalšího vzdělávání

P?edpoklady – vstupy potřebné k realizaci projektu:

 

–       Vznik a vybavení nového informačního centra – nákup nové ICT a SW pro výuku různých předmětů

–       Rozšíření výpůjční doby školní knihovny

–       Vznik webové poradny

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

a státním rozpočtem České republiky

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.